มายองเนสวาซาบิ วิธีทำง่ายๆ จิ้มอะไรก็อร่อย (Wasabi Mayo Sauce)

มายองเนสวาซาบิ วิธีทำง่ายๆ จิ้มอะไรก็อร่อย (Wasabi Mayo Sauce)

มายองเนสวาซาบิ (Wasabi Mayo Sauce) วิธีทำง่ายๆ จิ้มอะไรก็อร่อย โดยเฉาะของทอด เช่น อะโวคาโดทอด หรือเฟรน์ฟราย ใช้วัตถุดิบเพียงแค่ 3 อย่างผสมกัน...

Pin It on Pinterest